Přejít na obsah Přejít na navigaci

O nás

Jsme zlínská, ryze česká firma, která se více než 30 let zabývá vývojem mzdového a personálního systému PERM 3, počítáním mezd a personalistikou.

Naše výsledky

Výsledky naší práce každý měsíc užívá více než 1 600 organizací
napříč různými obory činností.
Know - how

Mzdy nás baví - naše i ty cizí! Proto přes 30 let soustřeďujeme know-how v oblasti zpracování mezd s přihlédnutím ke specifikům různých odvětví. Umíme řešit firmy, státní správu, samosprávu, zdravotnictví i školství.

Náš tým

Bez kvalitních lidí by to nešlo a jsme rádi, že je máme! V průběhu let se náš tým rozrostl na 48 šikovných spolupracovníků, kteří se podílejí jak na vývoji systému a jeho fungování, tak i na zakázkovém zpracování mezd pro více než 200 zákazníků z celé ČR.

Spokojení zákazníci

O ty nám jde v prvé řadě! Naším systémem projde měsíčně více než 200 000 mezd. Zakládáme si na profesionální technické podpoře, špičkovém servisu pro zákazníky a dobré pověsti, kterou se nám podařilo u zákazníků si vybudovat.

Historie společnosti

2022

Odeznívá Covid, který dal v Kvasaru vzniknout řadě nových postupů. Začínáme testovat vlastní docházkový systém, technické řešení pro PERM se rozšiřuje o cloud, dále omlazujeme a rozšiřujeme tým. Tradiční podzimní dvoudenní konferenci pro mzdové účetní a personalisty přesunujeme do Olomouce, kde asi chvilku zůstaneme. Ve mzdách nám to hraje.

(Fotografie z Kvasarem pořádané dvoudenní konference v Olomouci.)

2019

Počet zaměstnanců se v krátké době navýšil o dalších deset – je nás přes čtyřicet. Celý tým se postupně výrazně omlazuje, zaškolujeme si nové kolegy na všech odděleních. Společnost je personálně i ekonomicky stabilní a má výhled dalšího růstu.

(Fotografie z firemní akce v zahradě vily.)

2017

Počet zaměstnanců přesáhl třicítku. Na zahradě sídla firmy jsme vybudovali "Domeček" - nové kancelářské prostory pro oddělení zpracování mezd. Přímo v sídle firmy se podařilo vytvořit novou počítačovou učebnu pro naše školení. Společně s dalšími pronajatými učebnami v několika dalších městech pořádáme školení daleko častěji i efektivněji. Výrazně se rozvíjí možnosti portálu PermWeb.

(Fotografie našeho současného sídla po přestavbě Domečku – v pozadí.)

2016

Začínáme realizovat projekt VÝVOJ NOVÝCH MODULŮ IS PERM3 A PERMWEB, který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vývoj a implementace nových modulů do stávajícího IS a jeho generační modernizace s výrazně rozšířenou funkcionalitou v oblasti docházky, automatizace procesů řízení HR, manažerského řízení a dalších souvisejících činností.

Více o projektu

2014

Přibíráme nové zaměstnance a díky tomu přecházíme na jiný styl řízení. Vznikají jednotlivá oddělení, vylepšujeme postupy poskytování uživatelské podpory. Je otevřena pražská kancelář, tak abychom byli blíže našim zákazníkům v Čechách.

(Fotografie pražské pobočky v Průmyslovém parku Harfa.)

2012

PERM 3 získává webovou nadstavbu PermWeb. Dostává se tak do povědomí manažerů i řadových zaměstnanců našich zákazníků. Velká chvíle PermWeb teprve přijde. Počet zákazníků přesáhl tisíc.

2009

Počet zaměstnanců překročil dvacítku. Pro nové sídlo firmy byla zakoupena a rozsáhle rekonstruována funkcionalistická vila, postavená podle návrhu architekta Plesníka v období protektorátu. Vila poskytla skvělé zázemí pro naši práci a navíc je pro potěchu oka obklopena pečlivě udržovanou zahradou.

2000

Nové tisíciletí jsme uvítali verzí PERM pro MS Windows. V té době jsme ještě netušili, že potrvá paralelní vývoj PERM pro DOS i Windows ještě mnoho následujících let. Rozšiřujeme tým mzdových účetní, které poskytují outsourcing mezd narůstajícímu počtu zákazníků. Celkový počet našich zákazníků dosáhl pěti set.

(Fotografie našeho současného sídla z období jeho zakoupení v roce 2008. Pohled na bývalou palírnu v zahradě s vilou v pozadí.)

1995

Dalším zaměřením se stala oblast životního prostředí, kde chyběla nabídka SW produktů pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy (okresních úřadů, městských a obecních úřadů). I zaplnění tohoto bílého místa programem Ovzduší se ukázalo velmi prozíravým a správným rozhodnutím. Sídlo společnosti je nově přesunuto do pronajatých prostor na ul. Kvítková ve Zlíně. Firma má 10 zaměstnanců, počet zákazníků dosáhl 400.

(Fotografie našeho současného sídla z období jeho zakoupení v roce 2008. Hlavní vstup z ulice.)

1992

Od počátku se Kvasar orientoval na vývoj a prodej ekonomických SW produktů. K jejich vývoji byl vybrán produkt Pascal od fy Borland. I přes rychlé získávání klientů se vedení společnosti v roce 1992 rozhodlo k zásadní změně dalšího zaměření a rozhodlo o specializaci na problematiku personální a mzdové agendy. Byl položen základ systému PERM ve verzi pro DOS. Od tohoto okamžiku byla zahájena i spolupráce s několika dalšími SW společnostmi, které nabízely ekonomické agendy, ale scházela jim propracovanější část personalistiky a mezd.

(Fotografie našeho současného sídla z období jeho zakoupení v roce 2008. Exteriér i interiér byl takřka v původním stavu.)

1991

Společnost Kvasar byla založena jako privátní společnost fyzických osob v roce 1990. Od dubna 1991 je registrována jako společnost s ručením omezeným. Sídlo společnosti bylo v baťovském domku. Důvodem úspěchu bylo určitě to, že jádro společnosti tvořili lidé, kteří své práci obětovali všechen svůj čas a schopnosti. Podstatnou roli však také sehrála menší konkurence v oboru.

(Fotografie našeho současného sídla je ovšem z období jeho výstavby na počátku 40. let 20. stol., kdy si jej jako rodinnou vilu nechal zbudovat podnikatel Ludvík Malota.)

Podporujeme

Jsme rádi, že můžeme podpořit neziskové organizace z našeho regionu.