Přejít na obsah Přejít na navigaci

St, 18. 10. 2023    #Školení

Povinnosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - 18. 10. 2023

Povinnosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - 18. 10. 2023

Jednodenní seminář pro vedoucí pracovníky mateřských, základních, středních škol a školských zařízení s odborníky z praxe

 • Místo konání: IMPACT HUB Zlín
 • Organizátor: KVASAR, spol. s.r.o.
 • Cena: 8 150 Kč bez DPH

Termín:

Středa 18. 10. 2023

Místo konání: 

IMPACT HUB Zlín, tř. Tomáše Bati 829, Zlín, 760 01

Program semináře:

7:30 - 8:00 Prezence

8:00 - 11:00 Povinnosti vedoucích pracovníků školských zařízení

11:00 - 14:45 Přestávka, oběd

11:45 - 14:45 Efektivní řízení školních jídelen

14:45 - 15:00 Přestávka, občerstvení

15:00 - 17:00 Základy pracovního práva pro školy

Obsah semináře:

Povinnosti vedoucích pracovníků školských zařízení
PhDr. Mgr. Eva Jurášková Ph.D., MBA
 • Ředitel školy a jeho zákonem udělené kompetence
 • Organizační struktura školy, její klima a image
 • Oblasti řízení a správa školy
 • Delegování pravomocí
 • Hospitační činnost ředitele školy
 • Motivace pedagogických pracovníků
 • Hodnocení kvality a úrovně vzdělávací instituce
 • Práce s veřejností – nástroje, východiska, cíle
 • Význam spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí a se zřizovatelem
 • Partnerská spolupráce institucí v rámci regionu
 • Co si představit pod pojmem model kvalitní školy
 • Funkce České školní inspekce v systému českého školství
Efektivní řízení školních jídelen
Ing. Marcela Matušincová
 • Právní předpisy vztahující se ke školnímu a závodnímu stravování, stravování cizích osob ve školních jídelnách
 • Spotřební koš versus skladové hospodářství
 • Finanční bilance – efektivní řízení školní jídelny
 • Vnitřní řád školského zařízení, jeho náležitosti, povinnosti a obsahové zaměření
 • Kontrola školní jídelny Českou školní inspekcí
 • Problematika FKSP – vyhláška, omezující podmínky a úskalí čerpání prostředků
Základy pracovního práva pro školy
Jitka Talašová
 • Osobní spis
 • Zápočet praxe
 • Pracovní smlouva, její náležitosti, možnosti prodlužování
 • Pracovní úvazky, jejich změny a dopady těchto změn
 • Přesčasové hodiny, příplatky a jejich vykazování
 • Dohody o provedení práce a činnosti

Lektorují

PhDr. Mgr. Jurášková Eva, Ph.D., MBA 
Více než 20 let zkušeností z různých pozic v oblasti školství. Dlouhodobě se věnuje pedagogické a lektorské činnosti na vysokých školách a vzdělávacích institucích. V současnosti působí mimo jiné jako lektorka na Fakultě veřejnoprávních a ekonomických studií Jagellonské univerzity. 

Ing. Matušincová Marcela 
20 let praxe v oblasti školního stravování, managementu a ekonomiky stravovacích zařízení, více než 7 let na pozici vedoucí školní jídelny. Od roku 2010 působí jako kontrolní pracovník ČŠI se zaměřením na oblast školního stravování, financí, personálních podmínek a zajištění BOZP dětí, žáků, studentů.  

Jitka Talašová
25 let praxe v oblasti mzdového účetnictví. V současnosti působí ve společnosti Kvasar s r. o. jako metodička a lektorka pro příspěvkové organizace.

Cena: 8 150 Kč bez DPH

Náklady na seminář je možné uplatnit v rámci šablon operačního programu Jan Amos Komenský 

Přihláška:

 

  

IMPACT HUB Zlín

 • Ulice: tř. Tomáše Bati 829
 • Město: Zlín
 • PSČ: 760 01

KVASAR, spol. s.r.o.

 • Ulice: K Pasekám 3679
 • Město: Zlín
 • PSČ: 760 01
 • Stát: Česká republika

Donec nisl nunc, porta id pretium sit amet, pulvinar id purus.