Články

Webináře k nové legislativě, leden 2021 - přihláška

6. 1. 2021 -

Termíny:  21. - 28. 1. 2021 viz přihláška níže

Témata:

 • Uzávěrka roku 2020 – vyúčtování daně a daň. zvýhodnění, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, vyúčtování srážkové daně, plnění povinného podílu osob zdravotně znevýhodněných, ISP a ISPV, ELDP 2020 atd.
 • Legislativní změny pro rok 2021 – změna zákona o dani z příjmu, stravenkový paušál a další legislativní změny 
 • Dovolená od 1.1.2021 – související změny v PERM 3

 Součásti webináře:

 • Záznam přednášky k danému tématu, která bude poskytnuta ke shlédnutí od 18. 1. 2021 (formou odkazu zaslaného emailem již přihlášeným účastníkům po uhrazení účastnického poplatku).
 • Doprovodné textové materiály.
 • Možnost zasílání dotazů po shlédnutí přednášky prostřednictvím formuláře (takto zaslané dotazy budou zodpovězeny v průběhu webináře přednostně).
 • Webinář ve zvoleném termínu - reakce na dotazy a diskuse. Odpovědi na dotazy zaslané předem či v průběhu webináře nebo pokládané přímo na mikrofon. Předpokládaná délka 2 hod. v závislosti na množství dotazů. 

Příprava a průběh webináře:

 • Předpokladem pro účast na vlastním webináři je shlédnutí záznamu přednášky. Webinář bude zaměřen na zodpovídání dotazů, které účastníky při shlédnutí záznamu přednášky napadly, případně dotazů na informace, které jim na přednášece chyběly. 
 • Pro účast na webináři je třeba mít PC s reproduktory či sluchátky, případně notebook. Pokud byste měli zájem klást dotazy ústně, je třeba mít také mikrofon.
 • Lektor bude viditelný díky webkameře, případně bude též sdílet obrazovku s doprovodnými informacemi.
 • U účastníků není webkamera nutná. 
 • Přihlášeným účastníkům webináře (viz příhláška níže) bude zaslán emailem s předstihem odkaz do videokonference v MS Teams. Není třeba být v MS Teams zareagistrovaní, ani není třeba mít aplikaci nainstalovanou. Po kliknutí na odkaz budete moci zadat své jméno a k webináři se připojit přes prohlížeč internetu (Google Chrome/Edge). Pokud MS Teams používáte, můžete po kliknutí na stejný odkaz vybrat variantu spuštění v aplikaci.
 • Vyzkoušet spojení bude možné půl hodiny před každým z webinářů, v rámci prezence. 
 • Webinář bude moderovaný.

Lektorka: Pavla Balusková, Kvasar, spol. s r.o.

Cena: 1500,- Kč bez DPH / účastník

Termín pro přihlášení: 15. 1. 2021

Kapacita: na jednotlivé webináře bude omezena kapacita na 80 účastníků. V přihlášce bude možné volit jen mezi dosud volnými termíny, při naplnění vypsaných termínů budeme doplňovat termíny další.

Přihláška s termíny