Články

Evidence docházky v souvislosti s koronavirem

11. 3. 2020 -

Aktualizovaný návod  (ze dne 30.3.2020), jak zadávat do Permu karanténu, OČR a homeoffice, se nachází v sekci Návody / Aktuální informace ke zpracování mezd.

V současné době pracujeme na úpravě docházkových kódů, aby bylo možné odděleně evidovat typy náhrad překážek na straně organizace podle různých důvodů. Prosíme, nezahlcujte s dotazy na toto téma hotline, informace včas zveřejníme. Dosavadní souhrnné informace z MPSV i řešení v PERM 3:

Informace MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo souhrnné informace

Modelové případy
Vzhledem k množícím se dotazům zveřejňujeme řešení možných situací při evidenci docházky v souvislosti s koronavirem.

Změny v programu související s koronavirem
Do nápovědy programu byla v kapitole „Metodické návody“ přidána podkapitola „Koronavirus - souvislosti v Perm3“ (viz Nápověda / Obsah / Metodické návody / Koronavirus - souvislosti v Perm3). Odkazy na jednotlivé části textu lze také dohledat v rejstříku nápovědy (viz Nápověda / Rejstřík / stačí zadat "korona").

Uzavření škol - ošetřovné
Informace pro rodiče a školská zařízení včetně potřebných dokumentů naleznete na stránce ČSSZ.