Články

Evidence docházky v souvislosti s koronavirem

11. 3. 2020 -

Aktualizovaný návod (ze dne 16.4.2020), jak zadávat do Permu karanténu, OČR, homeoffice, nové náhrady a popis nových sestav „Antivirus“, se nachází v sekci
Návody / Aktuální informace ke zpracování mezd.

Dosavadní souhrnné informace z MPSV i řešení v PERM 3:

Reakce na dotazy škol a školských zařízení
 Kód „Í“ lze použít v docházce pouze pro evidenci práce doma například v průběhu karantény, ale nebude vykazován na zvláštní mzdové položce. Nesmí být aktivována mzdová položka 1195, nebylo by možné správně vyplnit výkaz P1-04!  Tento den bude pouze označen graficky (jako domeček).

Informace MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo souhrnné informace

Modelové případy
Vzhledem k množícím se dotazům zveřejňujeme řešení možných situací při evidenci docházky v souvislosti s koronavirem.

Změny v programu související s koronavirem
Do nápovědy programu byla v kapitole „Metodické návody“ přidána podkapitola „Koronavirus - souvislosti v Perm3“ (viz Nápověda / Obsah / Metodické návody / Koronavirus - souvislosti v Perm3). Odkazy na jednotlivé části textu lze také dohledat v rejstříku nápovědy (viz Nápověda / Rejstřík / stačí zadat "korona").

Uzavření škol - ošetřovné
Informace pro rodiče a školská zařízení včetně potřebných dokumentů naleznete
na stránce ČSSZ.