Články

eNeschopenky

6. 1. 2020 -

V následujícím textu je popis řešení eNeschopenek v PERM 3, které je obsaženo ve verzi 3.48.

Popis řešení v PERM 3

Podrobný popis řešení naleznete v Nápovědě PERM 3.

V části Obsah / Sociální pojištění / Podání na ČSSZ, v kapitolách:
Elektronické neschopenky - dotaz
Ukončení pracovní neschopnosti

Program také umožňuje zadávat do docházky pracovníků údaje o jejich DPN přímo ze systému eNeschopenky, popis v části:
Obsah / Evidence docházky / Evidence docházky pracovníka

Obecné informace o řešení

Na základě přijatých zákonů č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. budou od 1.1.2020 zavedeny povinné eNeschopenky. Pro uživatele našeho programu jsme připravili změny v programu, které reflektují povinnost elektronické komunikace s ČSSZ.

Lékařem vystavená PN a tiskopisy související (potvrzení o trvání PN, Ukončení PN) je odesláno do systému ČSSZ a následně má zaměstnavatel možnost tyto formuláře zpracovat. Přístup k nim je možný třemi způsoby:

  1. Notifikace do datové schránky-na základě podané žádosti na ČSSZ jsou zasílány průběžně jednotlivé pohyby evidovaných formulářů PN ve formátu xml a pdf. Formuláře žádostí jsou na stránkách ČSSZ zveřejněny od 12/2019.
  2. Služba Data zaměstnavatelům o DPN – DZDPN – přes portál VREP, který je používán pro odesílání OZN, měsíčního přehledu, ELDP a NEMPRI, je možné zaslat dotaz na ČSSZ. Odpověď obsahuje všechny pohyby v PN pro zaměstnavatele v určeném časovém období. Pro komunikaci přes portál VREP je používán stejný certifikát.
  3. Vstup přes e-Portál ČSSZ – je možné se přihlásit vstupními údaji datové schránky organizace, případně pomocí NIA pověřené osoby (obvykle mzdové účetní)

V programu PERM3 preferujeme způsob č.2. Po odeslání dotazu obdržíte šifrovanou odpověď a potvrzení o zpracování z portálu ČSSZ. Soubor s údaji o PN je v PERMu automaticky dekódován, načten a připraven ke zpracování v docházce jednotlivých pracovníků. Následné zpracování a editace PN je stejná jako doposud.

Je možné načítat i jednotlivé xml soubory s formuláři PN, které byly zaslané do datových schránek-způsob č.1.

I nadále je možné ruční zadání PN jednotlivým pracovníkům.

Pro Vaši komunikaci s OSSZ je dobré ověřit a případně rozšířit pověření osoby k jednotlivým agendám – ideální je mít tzv. generální plnou moc.

Odesílání formulářů k PN-příloha k nem. dávkám a hlášení o ukončení PN je zajištěno elektronicky stejným způsobem jako dosud.

Další podrobnější informace jsou na https://www.cssz.cz/web/cz/eneschopenka

V průběhu ledna 2020 jsou pro uživatele PERM3 pořádány semináře k roční uzávěrce mezd, legislativním změnám 2020 a úpravám v programu.