Články

eNeschopenky

27. 11. 2019 -

Stručný popis ke zpracování eNeschopenek v PERM 3.

Na základě přijatých zákonů č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. budou od 1.1.2020 zavedeny povinné eNeschopenky. Pro uživatele našeho programu chystáme změny v programu, které budou reflektovat povinnost elektronické komunikace s ČSSZ.

Lékařem vystavená PN a tiskopisy související (potvrzení o trvání PN, Ukončení PN) bude odesláno do systému ČSSZ a následně bude zaměstnavatel mít možnost tyto formuláře zpracovat. Přístup k nim bude možný třemi způsoby:

  1. Notifikace do datové schránky-na základě podané žádosti na ČSSZ budou zasílány průběžně jednotlivé pohyby evidovaných formulářů PN ve formátu xml a pdf. Formuláře žádostí budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v 12/2019.
  2. Služba Data zaměstnavatelům o DPN – DZDPN – přes portál VREP, který je používán pro odesílání OZN, měsíčního přehledu, ELDP a NEMPRI, bude možné zaslat dotaz na ČSSZ. Odpověď bude obsahovat všechny pohyby v PN pro zaměstnavatele v určeném časovém období. Pro komunikaci přes portál VREP bude používán stejný certifikát.
  3. Vstup přes e-Portál ČSSZ – je možné se přihlásit vstupními údaji datové schránky organizace, případně pomocí NIA pověřené osoby (obvykle mzdové účetní)

V programu PERM3 budeme preferovat způsob č.2. Po odeslání dotazu obdržíte šifrovanou odpověď a potvrzení o zpracování z portálu ČSSZ. Soubor s údaji o PN bude v PERMu automaticky dekódován, načten a připraven ke zpracování v docházce jednotlivých pracovníků. Následné zpracování a editace PN bude stejná jako doposud.

Bude možné načítat i jednotlivé xml soubory s formuláři PN, které byly zaslané do datových schránek-způsob č.1.

I nadále bude možné ruční zadání PN jednotlivým pracovníkům.

Pro Vaši komunikaci s OSSZ je dobré ověřit a případně rozšířit pověření osoby k jednotlivým agendám – ideální je mít tzv. generální plnou moc.

Odesílání formulářů k PN-příloha k nem. dávkám a hlášení o ukončení PN bude zajištěno elektronicky stejným způsobem jako dosud.

Další podrobnější informace jsou na https://www.cssz.cz/web/cz/eneschopenka

V průběhu ledna 2020 budou pro uživatele PERM3 pořádány semináře k roční uzávěrce mezd, legislativním změnám 2020 a úpravám v programu.