Články

Školení uživatelů: kouzla s daty v PERM 3, Brno, 25. 10. 2019

26. 9. 2019 -

Školení je určeno pro personalisty i mzdové účetní. Získáte praktické dovednosti v použití šablon dokumentů, generátoru výstupů, importů a el. složky zaměstnance. Doplňující představení personálních modulů PERM 3 může inspirovat v přenosu agendy vedené dosud v papírové či excelové podobě do PERM 3, s využitím všech výhod automatizace plánování a hlídání termínů. 

Termín:  25. 10. 2019, 8:30 - 14:00 hod.

Místo:   Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

ul. Zemědělská 5 Brno, Učebna PC č. E24 (rohový dům na křižovatce ulic Zemědělská a Lesnická)

počet účastníků je omezen počtem PC - max. 20 účastníků  

Doprava: odkaz na mapu (v mapě vyznačeno též parkoviště), MHD - č. 9 a č. 11 (zastávka Zemědělská), trolejbus č. 25 a č. 26 (zastávka Lesnická nebo Zimní stadion) 

Téma školení:  

  • Dokumenty zaměstnanců - el. složka, generování dokumentů ze šablon, ukládání skenů
  • Evidence dokumentů organizace
  • Tvorba šablon pro generování dokumentů MS Word (prac. smluv, mzdových výměrů, ... jakýchkoli dokumentů, kde je žádoucí použít údaje z dat PERMu)
  • Tvorba uživatelských sestav v generátoru výstupů
  • Nastavení různých importů a pořizovacích formulářů mezd
  • Prezentace personálních modulů (lékařské prohlídky, školení, hodnocení, ochranné pomůcky, svěřené věci)

Prezence:    8:30  -  9:00 hod.

Školení   :    9:00  -  14:00 hod.

Přestávka : 11:00  -  11:30 hod. (občerstvení)

Lektoři: 

Ing. Daniela Palková, Mgr. Zdeněk Rajnošek

Cena školení:

Cena za osobu 1800,- Kč bez DPH

Občerstvení zajištěno v ceně školení.

Příhlašování na kurz:

Uzávěrka přihlášek:  22. 10. 2019

Přihlášených/Kapacita: 21 /20

Kapacita je naplněna. 

Dotazník zpětné vazby