Články

Souhlas se zpracováním osobních údajů

7. 2. 2019 -

1) Tímto udělujete souhlas společnosti Kvasar spol. s r.o., se sídlem K Pasekám 3679, 76001 Zlín, IČ: 00569135 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.
2) Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem komunikace o licenci a uživatelské podpoře systému PERM 3. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu platnosti smlouvy o PERM 3.
3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na e-mail: perm@kvasar.cz
4) Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
5) Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • Na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR.
  • Na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR.
  • Na výmaz („právo být zapomenut“). Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR).
  • Na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR.
  • Na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR.
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

6) V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.