Články

Blokování uživatelů bez zadaného licenčního čísla

6. 2. 2019 -

Pokud nemáte v PERM 3 uloženo licenční číslo, nebude možné již v aplikaci nadále pracovat. Pro jeho získání je třeba mít platnou smlouvu o uživatelské podpoře PERM 3. 

Od května 2018 je v systému PERM 3 automaticky kontrolováno využití licence na základě zadaného licenčního čísla. Unikátní licenční číslo je přiděleno ke každé smlouvě o PERM 3. Zákazníkům, kterým systém v minulém roce nedoplnil licenční číslo automaticky při aktualizaci nové verze, jsme distribuovali licenční čísla na kontaktní email organizace pro ruční zadání uživatelem. 

Pokud máte v rámci jedné smlouvy poskytnutou licenci pro více databází (organizací), je třeba zadat do všech těchto databází stejné licenční číslo.

Uživatelé mohou zkontrolovat licenční číslo v hlavním menu aplikace - v záhlaví: Pomoc / Licenční údaje. Nezaměňte "Licenční číslo" a "Šifrovací klíč" - obě čísla jsou součástí jednoho formuláře. Pro chod aplikace není šifrování podmínkou, zadání licenčního čísla ovšem ano. 

V případě, že Vám nebylo licenční číslo dosud zasláno, vyplňte prosím formulář níže.  

Kontaktní údaje organizace pro komunikaci o licenci PERM 3

Informace k souhlasu.

  

Antispam