Články

Ovdzuší SQL a GDPR

21. 5. 2018 -

Informace pro uživatele programu OVZDUŠÍ SQL v souvislosti s GDPR.

V souvislosti se zavedením normy GDPR sdělujeme, že společnost Kvasar, spol. s r.o., jakožto poskytovatel informačního systému „OVZDUŠÍ SQL“ není a nebude zpracovatelem osobních údajů.

Sděluji dále, že naše společnost nemá na svém hardware uložena žádná osobní data, která jsou spravována, využívána a archivována vašim úřadem. Jedna z funkcí programu zajišťuje komunikaci včetně možnosti importu potřebných dat z databáze ISPOP, na které se může vztahovat předmětná právní norma. Systém ISPOP je však provozován MŽP (CENIA), a ochrana takto importovaných dat je plně v kompetenci uvedené organizace CENIA. Program „OVZDUŠÍ SQL“ je pouze nástrojem k uvedeným činnostem.

Naše společnost tedy nemusí v souvislosti s GDPR uzavírat zpracovatelské smlouvy a ani dodatky ke stávajícím smlouvám.

 Vyjádření ke stažení a tisku.