Články

Semináře k nové legislativě

12. 9. 2018 -

Zveřejňujeme termíny a místa seminářů k nové legislativě. 

Komplexní seminář k nové legislativě 
21. - 23. 11. 2018, Hodonín

Daň ze závislé činnosti s lektorem Ing. Hanušem Kytlerem
15.12.2018, Zlín – posluchárna UTB na ul. Štefánikova
12.1.2019, Zlín – posluchárna UTB na ul. Štefánikova (přihlašování bude možné v prosinci)

Lednové semináře k nové legislativě s lektorkou Mgr. Zuzanou Anthovou (přihlašování bude možné v prosinci)
21.1.2019, Praha – Hotel Globus
22.1.2019, Plzeň – VOŠ a SPŠ Elektrotechnická Plzeň
23.1.2019, Jihlava – Sál v Dělnickém domě
24.1.2019, Třebíč – Městský úřad Třebíč
25.1.2019, Zlín – Aula UTB
28.1.2019, Brno - Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9
29.1.2019, Olomouc – učebna Přírodovědecké fak. UP Olomouc