Články

Semináře k nové legislativě - leden 2019 - přihlášování

7. 1. 2019 -

Termíny, místa a přihlášky na semináře k novým verzím programu PERM 3 pro rok 2019 s lektorkou Mgr. Zuzanou Anthovou.

Datum a místo Adresa Přihláška
21. ledna - Praha Přednáškový sál hotelu Globus, Gregorova 2115/10, Praha 4 Přihláška
33 / 50
22. ledna - Plzeň

Učebna VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85, (2. pavilon, 2. patro, učebna č. 2305). Vstup do školy je přes vrátnici školy v 1. pavilonu. 

Přihláška
31 / 48
23. ledna - Jihlava Dělnický dům, ul. Žižkova 15 Přihláška
47 / 54
24. ledna - Třebíč 

Zasedací místnost MÚ, Karlovo nám. 104/55
(Organizuje Služba škole Třebíč)

Přihlášky řeší paní Kneslíková: sss.trebic@volny.cz
25. ledna - Zlín Vzdělávací komplex U18 (university T.Bati), ul. Štefánikova 5670, posluchárna č. 106, vchod z ul. Štefánikova Přihláška
239 / 250
28. ledna - Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9

Přihláška
59 / 62
29. ledna - Olomouc Posluchárna Přírodovědecké fakulty UP, ul. 17. listopadu Přihláška
39 / 40

 

Přihlášení a platba 

Přihlášky naleznete pod odkazy u jednotlivých termínů školení. Po odeslání přihlášky budete zařazeni do kurzu. Platbu za seminář proveďte pouze na základě zálohové faktury, kterou zašleme na email uvedený v přihlášce.

Termín pro přihlášení: 16. 1. 2019

Lektorské zajištění 

Mgr. Zuzana Anthová, Kvasar, spol. s r.o.

Program semináře

Prezence: 8.30 až 9.00 hod. (ve Zlíně od 8.00-9.00)
Zahájení  školení: 9.00 hod.
Ukončení školení: 13.00 hod.

1. Uzávěrka roku 2018 – vyúčtování daně a daň. zvýhodnění, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, vyúčtování srážkové daně, plnění povinného podílu osob zdravotně znevýhodněných, ISP a ISPV, ELDP 2018 atd.
2. Legislativní změny pro rok 2019.
3. Změny v programu.
4. Diskuse.

Občerstvení zajištěno.

 Cena semináře

za osobu: 1 400 Kč bez DPH