Články

Propojení OvzdušíSQL se Základními registry

14. 5. 2012 -

Věc : informace k propojení programu OvzdušíSQL se Základními registry (ZR)

Dobrý den.

Na základě dotazníků, které jsme rozeslali na oddělení IT (ORP a KrÚ) jsme dospěli k závěru, že v současné době musíme vyčkat, jak se bude situace kolem  ZR vyvíjet.

Z dosud doručených odpovědí vyplynulo, že dosud není jednotné rozhraní, které by jednoduše umožnilo integrovat ZR do programu OvzdušíSQL. Jako jedno z možných řešení se nabízí využití služeb CZECH POINT nebo produktů, které mohou nezávisle do ZR nahlížet.

Situaci průběžně sledujeme a konzultujeme s jinými dodavateli SW pro města o obce. Pokud se naskytne cenově přijatelné řešení, předpokládáme jeho využití a zaimplementování v co nejkratší možné době do programu OvzdušíSQL. Dle informace z minulého týdne by měla být tato námi předpokládaná varianta jasná počátkem června.    

Děkujeme za pochopení.

Vítězslav Vicherek, Jan Fiala
Kvasar, spol. s r.o.
K Pasekám 3679
760 01 Zlín