PermWeb - webová nadstavba systému PERM

PermWeb je nadstavbou systému PERM umožňující zpřístupnění dat systému PERM širokému spektru uživatelů. Jako webový klient je předurčen pro práci manažerům, případně všem zaměstnancům. Data systému PERM jsou dostupná uživatelům okamžitě prostřednictvím zabezpečeného přihlášení v běžném internetovém prohlížeči. PermWeb je modulární a jednolivým skupinám uživatelů je možné zpřístupnit přehledně konkrétní funkcionality. Není třeba žadné instalace na uživatelských stanicích, uživatelé se mohou odkudkoli přihlásit do svého profilu, jehož ovládání je velice intuitivní. Kromě vlastní prezentace dat umožňuje editaci vybraných údajů, podávání žádostí a schvalovací proces (workflow). 

V případě zájmu o prezentaci systému, využijte prosím webový formulář

  

Možnosti PermWeb - nabízené moduly

 • základní moduly:
  • Jádro systému - bezpečená komunikace s databází PERM
  • Osobní údaje - prezentace volitelných údajů o zaměstnanci
  • Pracovně právní vztahy - prezentace údajů o pracovních poměrech s popisem pracovního místa
  • Stav dovolené
 • modul: Docházka - přehled o docházce s možností editace
 • modul: Žádosti o dovolenou - pořizování, verifikace vedoucími, vazba na docházku a kontrola.
 • modul: Výplatní lístky - zobrazení výplatních lístků (je možné volit z uplynulých měsíců, tisknout nebo stáhnout jako pdf)
 • modul: Pořizování mezd - možnost zadávání odměn, prémií, jejich schvalování
 • modul: Hodnocení - kritéria, váhy, interaktivní formulář s možností automatizovaných výpočtů
 • modul: Vzdělávání - číselník školicích akcí, přiřazení pracovníků na školicí akci, editace pracovníků, sestava požadavků na školení, prezenční listina.
 • modul: Lékařské prohlídky
 • modul: Svěřené prostředky
 • modul: Ochranné pomůcky
 • modul: Cestovní náhrady - žádosti o pracovní cestu, schvalování, cestovní příkazy, zadání nákladů
 • modul: Uchazeči
 • modul: Dokumenty - zpřístupnění dokumentů zaměstnanců evidovaných v PERM
 • modul: Zaměstnanecké benefity
 • modul: Sestavy - zpřístupnění sestav a reportů

Modulárnost systému umožňuje výběr požadovaných funkcionalit dle potřeby a jejich nastavení pro jednotlivé uživatele.  Konkrétní funkcionality lze také nastavit a upravit dle požadavků zákazníka. (Např. v případě modulu Vzdělávání je možné zpřístupnit přihlašování na školení ze strany zaměstnanců společně se schvalovacím procesem, nebo může být editace účastníků zpřístupněna pouze nadřízeným pracovníkům a ostatním zaměstnancům jsou daná školení pouze prezentována.)