Objednávky a ceník prací

Ceník prací nad rámec Hotline podpory
Popis  Cena  Pozn. (předpokládaná délka práce)
Školení nebo konzultace  1000 Kč/hod. Individuální školení nebo konzultace u zákazníka, případně v sídle firmy Kvasar.
Programátorské práce  1400 Kč/hod. Individuální úpravy systému, tvorba importů / exportů / sestav a další programátorské práce.
Reinstalace IS PERM  1000 Kč  1 hod.;  za každou další započatou 1/4 hod. 250 Kč
Instalace certifikátů  250 Kč  1/4 hod.; za každou další započatou 1/4 hod. 250 Kč
Vytvoření nového harmonogramu směn  250 Kč  1/4 hod.; za každou další započatou 1/4 hod. 250 Kč
Vytvoření nové sestavy v Generátoru sestav  250 Kč  1/4 hod.; za každou další započatou 1/4 hod. 250 Kč
Přidání nového uživatele  1000 Kč 1 hod.; je třeba řešit dodatkem ke smlouvě. Kromě ceny za práci bude v rámci dodatku dohodnuta jednorázová platba za navýšení licence IS PERM o objednaný počet uživatelů.
Přidání nové databáze  2000 Kč 2 hod.; je třeba řešit dodatkem ke smlouvě.  Kromě ceny za práci bude v rámci dodatku dohodnuta jednorázová platba za navýšení licence IS PERM o objednaný počet databází, případně také s tím spojených osobních čísel.
Konzultace a odstraňování nedostatků ve výkazech  1000 Kč/hod.  (P 1-04, ELDP, daně,...)
Konzultace a odstraňování nedostatků výkazu IS o platech  1000 Kč/hod.  (školy, obce, příspěvkové organizace)
Konzultace a odstraňování nedostatků výkazu ISPV (Trexima)  1000 Kč/hod.  
Nastavení importu docházky, odzkoušení, zaškolení 3000 - 5000 Kč  podle obtížnosti
Vytvoření nového účetního můstku, nastavení, zaškolení 3000 - 5000 Kč podle obtížnosti
Cestovné  10 Kč/km V případě prací vyžadujících osobní návštěvu u zákazníka.

Standardně řešíme jednotlivé požadavky do 5 pracovních dnů od objednání. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Pro objednání prosím využjte následující formulář 

Objednávka prací nad rámec Hotline podpory:

  

Antispam