Outsourcing mezd

 Proč volit outsourcing mezd?     

Okamžitým efektem při zpracování mezd dodavatelskou formou jsou:

 • úspora mzdových nákladů a času spojených s vedením této agendy
 • úspora nákladů za aktuální školení spojená s novou legislativou
 • úspora za nákup HW a mzdového SW
 • včasné a profesionální zpracování měsíčních mezd
 • zamezení úniku diskrétních mzdových dat a informací
 • zaručení objektivity jejich zpracování
 • ušetřený čas při komunikaci s úřady s kontrolami příslušných státních institucí

Při využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií můžete při outsourcingu mezd získat zcela nové technické možnosti při zachování vysoké operativnosti a pružnosti služeb. (doplnit možnost vzdáleného přístupu k prohlížení ….)


  Proč volit outsourcing právě u nás?

 • Stabilita
  • jsme špička na trhu v poskytování těchto služeb v prvotřídní kvalitě, která je odrazem spokojenosti našich zákazníků
  • jsme stabilní společnost s více jak 20 letou tradicí spojenou s garancí plné odpovědnosti za poskytované služby za přijatelnou cenu
  • našich služeb v současnosti využívá přes 200 domácích i zahraničních klientů
 • Odbornost
  • zaručujeme jistotu odbornosti
  • nabízíme rychlost, spolehlivost a komplexnost služeb
  • ochrana dat zákazníků je naší prioritou
  • zákazníka a jeho potřeby řadíme vždy na první místo
 • Péče o zákazníka
  • vstřícností v komunikaci upevňujeme trvalé obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře
  • nabízíme odborné poradenství, konzultace, kvalitní servis a nadstandartní péči
  • jsme spolehlivým partnerem se solidním a poctivým přístupem ke klientovi

  Co nabízíme?

v  garantujeme plnou odpovědnost za poskytované služby při zajištění veškerých zákonných povinností, které souvisejí s vedením mzdové agendy:

 •  komplexní zpracování mezd
 • styk s úřady
  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
  • komunikaci s úřady s orgány státní správy SSZ, ZP, FÚ
  • vyhotovení přehledů vyměřovacích základů pro SP, ZP
  • zpracování a odeslání přehledů pro SP a ZP i elektronicky
  • tisk potvrzení o výši příjmů pro finanční ústavy a banky
  • tvorba a tisk potvrzení pro dávky státní sociální podpory aj. 
 • tisk obyčejných nebo diskrétních výplatních lístků
 • elektronickou distribuci výplatních lístků
 • komunikace s programy
  • příprava hromadných příkazů k úhradě
  • příprava dat pro elektronické bankovnictví
  • příprava dat pro finanční účtárnu i v elektronické podobě
 • tiskové nebo elektronické výstupy
  • přehled mezd jednotlivých pracovníků
  • přehled nemocenských dávek
  • přehled čerpání řádné dovolené
  • přehled zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu
  • přehledy pracovněprávních průměrů
  • zpracování celkové měsíční rekapitulace mezd
  • zpracování rekapitulace dle nákladových středisek
  • tisk daňových sestav, včetně slev a daňových bonusů
  • tisk všech potřebných sestav dle potřeb zákazníka pro měsíční reporting
 • příprava statistických výkazů dle celostátních požadavků
 • zpracování a odesílání statistických výkazů pro TREXIMU
 • roční chody
  • zpracování ročních mzdových listů
  • zpracování a odeslání ELDP (průběžné i roční)
  • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za organizaci
  • zpracování ročního vyúčtování daně za zaměstnance
 • výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
 • vedení evidence zaměstnanců
 • vedení docházky zaměstnanců
 • tvorba a tisk podkladů souvisejících s nástupem, nebo odchodem zaměstnance
  • výpočet a sledování délky praxe
  • tisk zápočtového listu
  • tisk potvrzení o výši příjmů pro posouzení nároku dávek podpory v nezaměstnanosti pro ÚP
 • řešení problematiky pracovních úrazů a jejich odškodnění

Libovolná konfigurace našeho mzdového SW nám umožňuje vždy se podřídit interním požadavkům klienta při tvorbě a tisku měsíčních, čtvrtletních i ročních sestav.

Máte ještě pochybnosti? Neváhejte nás kontaktovat (perm@kvasar.cz) a položit nám případné dotazy k nabízeným službám. Pokud nám poskytnete základní informace o požadovaných službách, obratem vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.