Návody

Perm 3  -  aktuální informace ke zpracování mezd 

OČR 10/2020 Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc,
ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení nebo škola;
Čistý formulář    Návod jak žádost vyplnit
Covid-19
Sestavy Antivirus
Změny v programu Perm CZ i SK - nové docházkové kódy; 
Nové sestavy Antivirus (karanténa, náhrady, prominutí SP)
Koronavirus Pracovněprávní desatero boje s koronavirem
Platové tarify Platové tabulky platné od 1.1.2021 ve veřejných službách
a správě (pro státní školy, obce a příspěvkové organizace)
Minimální mzda Minimální a zaručená mzda od 1.1.2021;  Skupiny prací

 

Perm 3  -  základní návody pro všechny uživatele

Perm 3 - úvod Stručný návod k práci s programem Perm 3 pro začínající
Zálohování dat Doporučení k zálohování dat programu Perm 3
Šifrovací certifikát Instalace / výměna obecného šifrovacího certifikátu ČSSZ
Osobní certifikát Instalace / výměna osobního certifikátu mzdové účetní
Datová schránka Nastavení datové schránky v programu Perm 3; Odesílání
souborů XML na Finanční úřad pomocí datové schránky
Elektronické výstupy
        pro ČSSZ
- odesílání pomocí certifikátů
- odesílání pomocí datové schránky
Odesílání ELDP Popis různých možností elektronického odeslání ELDP
Hlášení pro ZP Odesílání hlášení zdravotním pojišťovnám
Skryté výplatní lístky Nastavení tisku diskrétních výplatních lístků
Výpl.lístky e-mailem Nastavení odesílání výplatních lístků e-mailem
Cizozemské daně Nastavení cizozemských daní
Cizozemské pojištění Základy daně a zdanění od roku 2019 v případě cizozemského pojištění
Daňové zvýhodnění
(platné i v r. 2021)
Zadávání daňového zvýhodnění na děti od roku 2015;
postupné zvyšování těchto slev v letech 2016 - 2018
Oprava zvýhodnění Oprava chybně uplatněného daňového zvýhodnění
na děti; Oprava daňové slevy na poplatníka (aktual. 2020)
Vyúčtování daně Roční zúčtování zálohové daně a daňového zvýhodnění
Malý rozsah Oprava nezadaného malého rozsahu
Zadávání OČR Zadávání ošetřování člena rodiny
Výkon funkce Zadávání odměn za výkon funkce (mimopracovní poměr, kolektivní orgán)
Statistika ISPV Zpracování statistiky ISPV (pro MPSV - Trexima)
POZOR - není určeno pro státní školy, obce a přísp.org.
Poštovní poukázky Nastavení elektronického odeslání poštovních poukázek
přes Českou poštu
Čistý výdělek Princip výpočtu průměrného měsíčního čistého výdělku
dle §356 zákoníku práce (pro Potvrzení pro Úřad práce)
Klíčová slova Nejčastěji používaná klíčová slova
Přechod práv a povinností Přechod práv a povinností podle § 338 zákoníku práce
Automatické aktualizace Automatické aktualizace PERM3 na klientských stanicích
Převod Perm3 na_jiný_PC Reinstalaci programu Perm 3 provádíme na objednávku
(návod pro pokročilé)

 

Perm 3  -  speciální návody pro školy, obce a přísp.organizace

Započitatelná praxe Správné zadávání započitatelné praxe ve školách,
obcích a příspěvkových organizacích; Platový postup
Výkaz P 1-04 Podrobný popis zpracování výkazu P 1-04; Výkaz P 1c-01
- určeno pouze pro školy
Statistika IS o platech Zpracování statistiky IS o platech (pro MFČR)
POZOR - určeno pro školy, obce a přísp.organizace
Vyučovací povinnost Přímá vyučovací povinnost dle Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Nadpočetné hodiny Zadávání nadpočetných hodin pedagogů
Samostudium pedagogů Výpočet nároku na volno k dalšímu vzdělávání
pedag. pracovníků formou samostudia; Výklad MŠMT
Harmonogramy Tvorba harmonogramů pedagogických pracovníků
Uvolnění zastupitelé Nárok na řádnou dovolenou a nastavení speciálního harmonogramu pro uvolněné zastupitele od roku 2018
Maturity Zadávání odměn pro předsedy maturitních komisí, školní maturitní komisaře a hodnotitele písemných maturitních prací
Volby a referendum Odměny členům volebních komisí a komisí referenda;
Pokyn MFČR pro obce v souvislosti s volbami;
Stanovisko k odměňování členů OVK

 

Perm 3  -  archiv změn z minulých let

Změny v roce 2020 Zákon č.285/2020 - nové znění § 357 ze dne 30.7.2020
Prominutí SP ze dne 30.6.2020
Změna tarifů od 1.1.2020
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2020
Změny v roce 2019 Změna tarifů od 1.1.2019
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2019
Změny v roce 2018 G D P R - Referent správy osobních údajů (od 25.5.2018)
Změna tarifů od 1.1.2018
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2018
Změny v roce 2017 Změna tarifů od 1.11.2017
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2017
Změny v programu v roce 2017
Změny v roce 2016 Změny tarifů (1.9.2016, 1.11.2016, 1.1.2017)
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2016
Změny v programu v roce 2016
Změny v roce 2015 Nové tarify od 1.11.2015 a od 1.1.2016 dle NV č. 278/2015
Daňové zvýhodnění na děti od roku 2015
Oprava zvýhodnění od roku 2015
Zadávání vojenského cvičení
Příklad ELDP DoPP (starší, ale stále platný)
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2015
Změny v programu v roce 2015
Personální moduly Vzdělávání - ukázka sestav
Organizační struktura - ukázka sestav
Lékařské prohlídky - ukázka sestav

 

Ovzduší SQL

Import z ISPOP Návod, jak naimportovat XML data z ISPOPu do databáze OvzdusiSQL
Aktualizace OvzdušíSQL Postup, jak aktualizovat OvzdušíSQL
Prezentace OvzdušíSQL Prezentace semináře OvzdušíSQL (Zlín, Praha, Brno)
Prezentace ČHMÚ Prezentace ČHMÚ (Pavel Machálek)

 

Nástroje

KvaMail.zip Aplikace pro odzkoušení odesílání mailů prostřednictvím vašeho SMTP serveru