Návody

Perm 3  -  aktuální informace ke zpracování mezd v roce 2018

G D P R Nová funkce - Pověřenec pro ochranu osobních údajů (referent správy osobních údajů)
Nové tarify
od 1.11.2017
Tabulky platné od 1.11.2017 ve veřejných službách a správě
Pozor - od 1.1.2018 opět změna tarifů i platových tabulek
Minimální mzda Minimální a zaručená mzda od 1.1.2018;  Skupiny prací

 

Perm 3  -  základní návody pro všechny uživatele

Perm 3 - úvod Stručný návod k práci s programem Perm 3 pro začínající
Zálohování dat Doporučení k zálohování dat programu Perm 3
Šifrovací certifikát Instalace / výměna obecného šifrovacího certifikátu ČSSZ
Osobní certifikát Instalace / výměna osobního certifikátu mzdové účetní
Datová schránka Nastavení datové schránky v programu Perm 3; Odesílání souborů XML na Finanční úřad pomocí datové schránky
Elektronické výstupy
        pro ČSSZ
- odesílání pomocí certifikátů
- odesílání pomocí datové schránky
Odesílání ELDP Popis různých možností elektronického odeslání ELDP
Hlášení pro ZP Odesílání hlášení zdravotním pojišťovnám
Výplatní lístky e-mailem Nastavení odesílání výplatních lístků e-mailem
Skryté výplatní lístky Nastavení tisku diskrétních výplatních lístků
Cizozemské
pojištění a daně
- nastavení cizozemského pojištění
- nastavení cizozemských daní
Daňové zvýhodnění Zadávání daňového zvýhodnění na děti od roku 2015;
postupné zvyšování těchto slev v letech 2016 - 2018
Oprava zvýhodnění Oprava chybně uplatněného daňového zvýhodnění na děti
Oprava daňové slevy na poplatníka
Statistika ISPV Zpracování statistiky ISPV (pro MPSV);   Změny 2018
POZOR - návod není určen pro státní školy, obce a přísp.org.
Čistý výdělek Princip výpočtu průměrného měsíčního čistého výdělku
dle §356 zákoníku práce (pro Potvrzení pro Úřad práce)
Export pro Českou_poštu Nastavení elektronického odeslání poštovních poukázek
přes Českou poštu
Výkon funkce Odměna za výkon funkce (mimoprac.poměr, kolekt.orgán)
Klíčová slova Nejčastěji používaná klíčová slova
Převod Perm3 na_jiný_PC Reinstalaci programu Perm 3 provádíme na objednávku
(návod pro pokročilé)

 

Perm 3  -  speciální návody pro školy, obce a přísp.organizace

Započitatelná praxe Správné zadávání započitatelné praxe ve školách,
obcích a příspěvkových organizacích; platový postup
Výkaz P 1-04 Podrobný popis zpracování výkazu P 1-04; Změny P1c-01
- určeno pouze pro školy (aktualizováno pro 09/2018)
Statistika ISP Zpracování statistiky IS o platech (pro MFČR)
POZOR - určeno pro školy, obce a přísp.organizace
Vyučovací povinnost Přímá vyučovací povinnost dle Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Nadpočetné hodiny Zadávání nadpočetných hodin pedagogů
Harmonogramy Tvorba harmonogramů pedagogických pracovníků 2018
Uvolnění zastupitelé Nárok na řádnou dovolenou a nastavení speciálního harmonogramu pro uvolněné zastupitele od roku 2018
Samostudium pedagogů Výpočet nároku na volno k dalšímu vzdělávání
pedag. pracovníků formou samostudia; Výklad MŠMT
Maturity Zadávání odměn pro předsedy maturitních komisí, školní maturitní komisaře a hodnotitele písemných maturitních prací
Volby a referendum Odměny členům volebních komisí a komisí referenda

 

Perm 3  -  archiv změn z minulých let

Změny v roce 2017 Změny tarifů (1.11.2016, 1.1.2017, 1.7.2017)
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2017
Změny v programu v roce 2017
Změny ve statistice ISPV v roce 2017
Změny v roce 2016 Změna tarifů - od 1.9.2016 - dle NV č. 273/2016
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2016
Změny v programu v roce 2016
Změny v roce 2015 Nové tarify od 1.11.2015 a od 1.1.2016 dle NV č. 278/2015
Daňové zvýhodnění na děti od roku 2015
Zadávání vojenského cvičení
Příklad ELDP DoPP (starší, ale stále platný)
Minimální a zaručená mzda od 1.1.2015
Změny v programu v roce 2015
Personální moduly Vzdělávání - ukázka sestav
Organizační struktura - ukázka sestav
Lékařské prohlídky - ukázka sestav

 

Ovzduší SQL

Import z ISPOP Návod, jak naimportovat XML data z ISPOPu do databáze OvzdusiSQL
Aktualizace OvzdušíSQL Postup, jak aktualizovat OvzdušíSQL
Prezentace OvzdušíSQL Prezentace semináře OvzdušíSQL (Zlín, Praha, Brno)
Prezentace ČHMÚ Prezentace ČHMÚ (Pavel Machálek)

 

Nástroje

KvaMail.zip Aplikace pro odzkoušení odesílání mailů prostřednictvím vašeho SMTP serveru