Historie

Založení společnosti

Společnost Kvasar byla založena jako privátní společnost fyzických osob v roce 1990. Od dubna 1991 je registrována jako společnost s ručením omezeným. Přesto, že začala svou činnost bez spolupráce ať již finanční či know-how s jiným domácím nebo zahraničním subjektem, byl její rozvoj úspěšný. Důvodem bylo určitě to, že jádro společnosti tvořili lidé, kteří své práci obětovali všechen svůj čas a schopnosti. Podstatnou roli však také sehrála menší konkurence v oboru.

Zpracování mezd a personalistika

Od počátku se Kvasar orientoval na vývoj a prodej ekonomických SW produktů. K jejich vytváření byl vybrán produkt Pascal od fy Borland. I přes rychlé získávání klientů se vedení společnosti v roce 1992 rozhodlo k zásadní změně dalšího zaměření a rozhodlo o specializaci na problematiku personální a mzdové agendy. Od tohoto okamžiku byla zahájena i spolupráce s několika dalšími SW společnostmi, které měly zpracovány a nabízely ekonomické agendy, ale neměly (nebo ne příliš dobře) zpracovány agendu personalistiky a mzdového účetnictví.

I výrazné zaměření na komplexnost poskytovaných služeb v agendě personalistiky a mzdového účetnictví bylo od počátku velmi kladně hodnoceno všemi klienty naší společnosti. Tato problematika je poměrně specifická a v rámci ekonomických agend vlastně poměrně samostatná. Avšak počtem každoročních změn výpočtových, kontrolních a ostatních vazeb vynucených poměrně značným množstvím legislativních úprav patří tato agenda k nejsložitějším.

Monitoring ovzduší

Dále se pro část pracovníků společnosti stala novým nosným programem oblast životního prostředí, kde chyběla nabídka SW produktů pro potřeby výkonu orgánů státní správy a samosprávy (okresních úřadů, městských a obecních úřadů). I zaplnění tohoto bílého místa se ukázalo velmi prozíravým a správným rozhodnutím.

Kolektiv společnosti

Kolektiv společnosti se během fungování firmy rozrostl z několika osob na třiadvacetičlený tým analytiků, programátorů, implementátorů, mzdových účetní a pracovníků ekonomického oddělení. Přestože někteří z nás spojili již značnou část svého života se společností a pokročili tak ve svém věku, náš kolektiv zůstává stále duchem mladý a aktivní. Četní sportovci v našich řadách se věnují cyklistice, plavání a tenisu.

Stěhování do vlastního

V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce funkcionalistické vily postavené podle návrhu architekta Plesníka v období první republiky, která nyní slouží jako sídlo společnosti. Obklopena pro potěchu oka pečlivě udržovanou zahradou poskytuje zázemí pro naši práci.