Cesty

Cesty ver.3.0 Perm

Podnikání v dnešní době bývá většinou spojeno s cestováním pracovníků či dopravou zboží a produktů a evidence a náklady s touto činností spojené podléhají zákonům a vyhláškám České republiky. Pokud ve Vaší firmě řešíte problém s evidencí pracovních cest, vyplácením náhrad při pracovních cestách, s vedením knih jízd, plánováním cest s ohledem na dostupnost firemních či soukromých vozidel, evidencí a sledováním firemního autoparku včetně nákladů na provoz a servis, sledování a plánování firemních nákladů aj., je výše uvedený softwarový produkt schopen Vám poskytnout silný nástroj na jeho řešení.

Problematiku náhrad při pracovních cestách řeší následující zákony a vyhlášky :

 • zákon 262 / 2006Sb – Zákoník práce,část 7 §151-189
  • §151-155 – obecné ustanovení
  • §156-172 – druhy cest.náhrad pro podnikatelskou sféru
  • §173-181 – druhy cest.náhrad pro státní sféru
  • §182-189 – společná ustanovení
 • vyhláška MPSV – sazby stravného, průměrné ceny PHM
 • vyhláška MF - sazby stravného pro zahr.pracovní cesty
 • pokyn ŽÚ - průměrné ceny PHM pro OSVČ
 • zákon 586/1992 o daních z příjmu, §24 odst. 2ZH

Aplikace obsahuje:

 • evidence firemního autoparku včetně dokumentace (TP, leasingové smlouvy, fotogalerie apod.)
 • evidence pracovníků (řidičů) včetně jejich soukromých vozidel (pokud jsou používána při pracovních cestách)
 • evidence uskutečněných pracovních cest s možností kombinování způsobů dopravy (AUS, AUV, VLK, BUS, LET atd.)
 • automatický výpočet náhrad včetně stravného i při zahraničních cestách včetně možnosti krácení stravného a poskytování kapesného
 • tvorba cestovního výkazu (jednotlivý, měsíční) s možností elektronického předání (PDF soubory)
 • záznamy o provozu vozidla tzv. knihy jízd firemních vozidel, kniha nákupů PHM, servisní kniha
 • evidence pracovních výkazů pracovníků jako možný podklad pro fakturaci práce
 • edidence zákazníků (podniků, firem, živnostníků) i zahraničních (vyuřžitelné zvláště pro Autodopravu)
 • sledování nákladů na firemní vozidla včetně servisních prací a údržby, ekonomické vyhodnocení provozu vozidla
 • sledování nákladů na střediska a zakázky
 • sledování cestovních, přepravních nákladů na zákazníka
 • hlídání termínů STK firemních i soukromých vozidel
 • hlídání termínů servisních akcí vozidel (výměny náplní apod.)
 • plánování cest včetně rezervace vozidel a tvorby cestovního příkazu
 • možnost definování pravidelně se opakujících cest
 • uživatelsky rozšířitelná databáze tras, vzdáleností, hraničních přechodů
 • možnost definování trasových okruhů (předváděcí jízdy, pravidelná autodoprava pro určitého zákazníka apod.)
 • část "Autodoprava" poskytuje uživateli evidenci dopravy (např.mezinárodní kamionová doprava) včetně ekonomického zhodnocení (pozn. nově od ledna 2012)
 • možnost vytvoření dat pro přenos do personálních a mzdových systémů (např.Perm)
 • možnost chráněného přístupu do aplikace pomocí osobních přístupových kódů

Uživatelské charakteristiky:

 • jednoduchost pořizování údajů i tvorba výstupních dokumentů
 • příjemné a přehledné uživatelské prostředí
 • možnost plného klávesového ovládání aplikace (bez použití myši)
 • časová historie všech nezbytných údajů, sazeb a parametrů pro výpočty
 • spolehlivost SQL řešení
 • mimo standartní tisk je možno směrovat výstupy do souborů XLS, PDF aj.

 

Prezentace aplikace "Cesty 3" ke stažení zde